Bảng giá vàng Thế Giới hôm nay

 

Biểu đồ giá vàng thế giới trực tiếp

Nguồn: TradingView.

Giá vàng Kitco hôm nay

Giá vàng Kitco

Biểu đồ giá vàng thế giới (Nguồn: Kitco)

Biểu đồ Kitco:

Mỗi màu tương ứng với mỗi ngày giao dịch.

Màu xanh lá cây là giá ngày hiện tại.

Màu đỏ là giá ngày hôm qua.

Màu xanh da trời là giá ngày hôm kia.

Giá kết thúc ngày hôm trước là giá khởi đầu ngày hôm sau.

Hai trục thời gian ở dưới cùng, một theo giờ New York, một theo giờ chuẩn GMT.

Các thanh (tên sàn giao dịch) trên các trục thời gian này, có độ dài tương ứng với thời gian giao dịch của sàn giao dịch đó. Các sàn chính là New York (USD), London (Bảng Anh) và HongKong.

Lịch sử giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới 30 ngày

Lịch sử giá vàng thế giới 30 ngày

Giá vàng thế giới 60 ngày

Lịch sử giá vàng thế giới 60 ngày

Giá vàng thế giới 6 tháng

Lịch sử giá vàng thế giới 6 tháng

Giá vàng thế giới 1 năm

Lịch sử giá vàng thế giới 1 năm

Giá vàng thế giới 5 năm

Lịch sử giá vàng thế giới 5 năm

Giá vàng thế giới 10 năm

Lịch sử giá vàng thế giới 10 năm