Truyền thuyết kho vàng núi Tàu

Vào tháng 6 năm 2016, khi cụ Trần Văn Tiệp, người được coi là ‘chủ nhân’ câu chuyện về kho vàng 4.000 tấn, qua đời, cuộc truy tìm kho vàng núi Tàu (được cho là thuộc quân đội Nhật) cũng kết thúc tại Bình Thuận. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, có rất nhiều kho […]